W obecnym czasie słowa BIG DATA nabierają ogromnego znaczenia na skutek wielkiego rozwoju technologii oraz informatyzacji. Jego historia dotyczy roku 1999, kiedy jeden z dziennikarzy w USA chciał przekonać społeczeństwo, że termin ten nie dotyczy jedynie wykorzystania danych oraz, że jest to normalny, nieodłączny element rozwoju technologicznego.

Od kiedy?

Problem z gromadzeniem danych osobowych pojawił się już w latach czterdziestych, kiedy ilość informacji pojawiających zaczęła być gromadzona na wielką skalę. Wielki skok ilości informacji nastąpił później wraz z rozpowszechnianiem się internetu. Większa liczba informacji pomagała podejmować odpowiednie decyzje, jednak problemem stał się fakt, że zaczęło ich powstawać po prostu za dużo.

Definicja

Próbując zdefiniować określenie BIG DATA należy mówić o gromadzeniu, przetwarzaniu czy analizie ogromnych ilości danych w celu zdobycia nowej wiedzy. BIG DATA pomaga znaleźć odpowiedź na trendy oraz zachowania jeszcze właściwie przed zadaniem pytania. Rozwój informatyzacji przyczynił się do tworzenia tysięcy informacji, które można w łatwy sposób przesyłać oraz gromadzić. Kolejnym krokiem jest możliwość analizy oraz wyciągania wcześniej nieosiągalnych wniosków, z pozyskanych danych.

Zagrożenia

Obecnie BIG DATA ma oczywiście przeciwników, obawiających się inwigilacji czy posiadania prywatnych danych przez wielkie korporacje lub administrację państwową. Warto jednak zauważyć, iż dane od dawna są gromadzone przez rozmaite podmioty, a teraz pojawiła się lepsza możliwość ich głębszej analizy. Co więcej, jakikolwiek zakup przez internet zawsze wiąże się z przetwarzaniem większej czy mniejszej ilości danych. Jednak nie istnieje możliwość wyboru, które dane oraz w jaki sposób mają być przetwarzane i nie należy przeceniać możliwości BIG DATA.

Reklama