Niezależnie, czy prowadzisz sprzedaż internetową czy stacjonarną z opcją wysyłkową, przesyłki kurierskie to konieczny element Twojej działalności. A może nie prowadzisz działalności, a chcesz rodzinie lub przyjaciołom przesłać paczkę i potrzebne są Ci usługi kurierskie? Wysyłanie paczek wiąże się z wieloma czynnościami, ale najważniejsza jest sama zawartość paczki. Musisz koniecznie zwrócić uwagę, czy wszystkie materiały i przedmioty są dozwolone do wysyłki. Także zanim skompletujesz i zamkniesz swoją paczkę, sprawdź czy nie musisz zagwarantować sobie specjalnych usług firm specjalizujących się w usługach przewozu materiałów zakazanych w zwykłych usługach pocztowych i kurierskich.

Materiały objęte umową ADR

W pierwszej kolejności, należy wiedzieć, że znaczna większość firm, w ramach swoich usług kurierskich, zaznacza, że nie oferuje przewozu materiałów i substancji zaliczających się do ADR. Najprościej ADR można określić jako materiały niebezpieczne, które zostały objęte specjalną umową przewozową i nie są dopuszczane do przewozu tradycyjnego. Została ona opracowana i wydana przez Europejską Komisję Transportu Wewnętrznego i jest nowelizowana co dwa lata. Pozwoliło to na opracowanie właściwych i bezpiecznych metod przewozu materiałów niebezpiecznych.

Umowa ADR zawiera dwa załączniki, z czego w pierwszym znajduje się lista wszystkich materiałów niebezpiecznych, podzielona na 13 klas. W klasach zostały skategoryzowane, między innymi:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe (6 oddzielnych klas)
 • Gazy (3 klasy – palne, niepalące i nietrujące, trujące)
 • Materiały ciekłe zapalne
 • Materiały zapalne (3 klasy – stałe zapalne, samozapalne, wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne)
 • Materiały utleniające i nadtlenki organiczne)
 • Materiały trujące i zakaźne
 • Materiały promieniotwórcze
 • Materiały żrące
 • Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Inne materiały i przedmiotów niebezpieczne

Oprócz materiałów i przedmiotów zawartych w umowie ADR, większość firm kurierskich nie dopuszcza do przewozu przesyłek zawierających takie przedmioty niebezpieczne jak:

 • Broni palnej
 • Broni białej
 • Amunicji
 • Fajerwerków i ogni sztucznych
 • Aerozole (ze względu na opakowania)

 

Substancje i organizmy chemiczne i biologiczne

Poza materiałami ogólnie określanymi jako niebezpieczne, ograniczony jest przewóz wielu substancji i materiałów chemicznych, jak i  biologicznych. Poza materiałami określonymi w ADR, firmy przewozowe wyróżniają najczęściej:

 • Narkotyki i inne używki
 • Substancji psychotropowych i odurzających
 • Substancje farmaceutyczne
 • Spraye

 

Oddzielną kategorią zajmują substancje i organizmy biologiczne. Można zaliczyć tu wszelkiego rodzaju produkty pochodzenia zwierzęcego, skóry i inne części ciała, jak i produkty pochodzenia roślinnego, takie jak nasiona i produkty tytoniowe. Tak, więc zabronione jest przewożenie, na przykład:

 

 • Żywych zwierząt
 • Zwłoki (prochów, szczątków ludzkich i zwierzęcych
 • Skór zwierzęcych
 • Futra
 • Kości słoniowej i wyrobów z niej wykonanych
 • Nasion
 • Roślin
 • Papierosów i innych wyrobów tytoniowych

 

Alkohole i substancje płynne

Poza stałymi substancjami chemicznymi i biologicznymi, do przewozu nie są dopuszczane wszelkiego rodzaju ciecze. Z jednej strony jest to podyktowane warunkami przewozu i niebezpieczeństwem zniszczenia innych przesyłek, przez źle zamknięte i zapakowane pojemniki. W ramach sprzedaży internetowej może być zawarta indywidualna umowa z przewoźnikiem, gdzie nadawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia zawartości, jednak dla klientów indywidualnych większość firm nie oferuje takich usług.

Szczególną kategorią substancji płynnych są wszelkiego rodzaju alkohole. Oprócz tego, że nie są przyjmowane jako ciecze, to należą do produktów objętych akcyzą, przez co obowiązują je jeszcze dodatkowe restrykcje przewozowe.

Przedmioty wartościowe

Innym rodzajem przedmiotów, które w większości nie są przyjmowane przez kurierów są przedmioty wartościowe. Zaliczyć do nich można:

 

 • Biżuterię
 • Dzieła sztuki
 • Kamienie szlachetne i półszlachetne
 • Waluty
 • Futra
 • Antyki

 

Oddzielny problem może być z przewozem dokumentów tożsamości, rzeczy osobistych, papierów wartościowych.

Główne problemy powstają przez trudności z oszacowaniem wartości przesyłki.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Należy zwrócić uwagę na inne przedmioty, które mogą być niedopuszczone do przewozu. Należą do nich:

 

 • Silniki
 • Akumulatory
 • Skrzynie biegów
 • Materiały pornograficzne
 • Żywność i towary nietrwałe

Ważne jest, aby przed skompletowaniem paczki, sprawdzić regulamin i listę towarów niedopuszczonych do przewozu u konkretnych przewoźników. Lista może się nieznacznie różnić między różnymi firmami kurierskimi, więc warto sprawdzić czy nasza przesyłka nie będzie jednak dopuszczona u jednego z nich. Cześć z wymienionych wyżej produktów i materiałów może być możliwa do przewozu, w ramach stałej umowy z przewoźnikiem oraz oferowanej usługi kurierskie. W gorszej sytuacji będą postawieni klienci indywidualni. Zawsze warto zadzwonić i dowiedzieć się o konkretną przesyłkę w danej firmie.

Pamiętaj – oprócz zawartości zwróć uwagę na wymiary. Nawet jeśli przesyłka kurierska podlega zawartością pod warunki przewozu, to paczka może nie zostać przyjęta, jeśli nie zgadzają się podane wymiary. Firmy kurierskie zastrzegają sobie możliwość nie przyjęcia i nie dopuszczenia do dostarczenia przesyłki, na każdym etapie jej przewozu, jeśli występuje podejrzenie o podaniu fałszywej zawartości lub wymiarów.