Przestępny odchodzą od tradycyjnych metod popełniania przestępstw, takich jak kradzież. Zamiast ostrej broni i materiałów wybuchowych zaczynają oni używać linijek niebezpiecznego kodu, który staje się współczesnym wytrychem do otwierania niemal każdego sejfu. Jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem?

Czym jest Big Data?

Ten stosunkowo nowy termin odnosi się do ogromnych zbiorów danych. Ich skomplikowana i złożona analiza może prowadzić do niezwykle wartościowych wniosków. Analiza Big Data towarzyszy więc zdobywaniu całkiem nowej wiedzy i informacji. Czym dokładnie jest Big Data? Są to dane występujące w dużej ilości, zmienne i różnorodne. Mogą to być obszerne źródła takie jak bilingi telefoniczne w komunikacji lub rejestry prowadzone z wykorzystaniem sieci internetowej. W rozwoju tej dziedziny oczywiście największy wpływ ma upowszechnienie dostępności internetu oraz usług, które świadczone są z jego pomocą.

Big data w służbie wywiadowczej

Kompleksowa analiza danych Big Data może mieć swoje zastosowanie w utrzymywaniu systemów bezpieczeństwa i jest wykorzystywana między innymi przez przez służby wywiadowcze. Rejestrowanie dużej ilości zdarzeń pozwala na wychwytywanie pozornie niezauważalnych wyjątków, które mogą oznaczać potencjalne zagrożenia ze strony hakerów. Dzięki temu Big Data odgrywa niezwykle istotną rolę w czynnościach związanych ze skutecznych wykrywaniem cyber ataków. Nowoczesne rozwiązania analityczne w przyszłości będą w stanie znacząco poprawić bezpieczeństwo sieciowe i bezpieczeństwo informacji.

Ratunek dla branży finansowej

Jednym z najbardziej praktycznych i bardzo ważnych zastosowań systemu Big Data jest śledzenie różnego rodzaju oszustw finansowych, które najczęściej obserwowane są w danych banków. Dlatego też z analityki chętnie korzystają firmy działające w branży płatności internetowych i kart kredytowych.

Reklama